Att vara anläggningsansvarig

Anläggningsansvarigas uppgift är att se till att arbetet på plats rullar på så bra som möjligt och att vår verksamhet där håller god kvalitet för både klienter och rådgivare.

Uppdraget innebär först och främst att man är kontaktperson för både de rådgivningsgrupper som är utplacerade på anläggningen (i synnerhet gruppledarna) och att man sköter de löpande kontakterna med personalen på anläggningen.

Om det mot förmodan skulle uppstå konflikter eller missnöje med den som är gruppledare eller något som hänt på rådgivningen, kan rådgivare ta kontakt med anläggningsansvarig på anläggningen för att få stöd eller råd. Vem som är anläggningsansvarig står i schemat som skickas ut till alla rådgivare efter slutet på terminens rekryteringsperiod.

Anläggningsansvariga koordineras av föreningens anläggningssamordnare.