Att vara gruppledare

Hur mycket extra arbete är det?

Gruppledare arbetar lika många pass som rådgivare. Uppdraget går ut på att leda rådgivningsgruppen så att ärendet drivs framåt och alla kommer till tals, att se till att klienten får en så bra upplevelse av mötet som möjligt, samt att se till att klientrapporter skrivs. Det innebär också ett ansvar för att se till att kontakten med anläggningen fungerar bra på plats.

Förkunskapskrav och rekrytering

Gruppledare ska som regel ha varit rådgivare i Gatujuristerna i minst en termin. Man kan själv ansöka om att bli gruppledare, men man kan även bli nominerad av andra rådgivare och gruppledare.

Meriterande egenskaper för uppdraget är samarbetsförmåga, ledarskapserfarenhet, pålitlighet och framför allt engagemang.

Instruktioner för ansökning och nominering skickas ut till befintliga rådgivare inför varje termin.

Utbildning

Terminen inleds med en kort gruppledarutbildning, där du får veta allt praktiskt du behöver för att kunna fullföra ditt uppdrag. En skriftlig instruktion skickas ut i samband med detta.

Under terminen bjuds gruppledarna in till exklusiva fördjupningsföreläsningar från våra samarbetspartners.