Att vara rådgivare

Hur mycket arbete är det?

Rådgivare arbetar fyra gånger per termin, enligt ett rullande schema som skickas ut så fort rekryteringen inför terminen är klar.

Varje rådgivningstillfälle tar 2-3 timmar (beroende på anläggning).

Förkunskapskrav

Du måste vara klar med termin 1 och 2 på juristprogrammet vid SU eller UU.

Vissa blir oroliga när det närmar sig det första rådgivningstillfället – men det är ingen fara! Vi arbetar i grupp, och du har en gruppledare som ansvarar för att rådgivningen rullar på bra.

Vad vi gör

Vi får ärenden av varierande omfattning och karaktär. Ofta rör det sig om hyresrätt, familjerätt, socialrätt och arbetsrätt. Vi besvarar frågor, förklarar beslut och kontaktar myndigheter och hyresvärdar. Vi kan också hjälpa till med att skriva överklaganden.  

Rådgivningen sker på svenska eller engelska, beroende på klientens önskemål och rådgivarnas övriga språkkunskaper. Vi noterar alltid vilka språk rådgivare kan, så att vi kan kontakta varandra om vi behöver språklig backup.

Vad vi INTE gör

Vi undviker att göra saker som riskerar att försätta klienten i en sämre rättslig position. Därför är vi begränsade vad gäller framför allt migrationsrättsliga problem och mål i allmän domstol som vinner negativ rättskraft.

En viktig del av vårt arbete är därför att sätta klienter i kontakt med någon som är bättre ägnad att hjälpa dem – exempelvis en av våra samarbetspartners.

Hur går en rådgivning till?

Alla i föreningen – rådgivare, gruppledare och styrelsen – är juriststudenter. Rådgivningen sker därför i grupp, så att vi kan komplettera varandra. Varje grupp består av 3-5 rådgivare, varav en är gruppledare.

All rådgivning sker under tystnadsplikt. 

Klienten får först berätta om sitt (eller sina) juridiska problem. Sedan diskuterar rådgivningsgruppen frågan. Då kan det vara lämpligt att klienten får lämna rummet en liten stund.

Sedan berättar rådgivarna för klienten vad de har kommit fram till och vilka vägar som finns att gå. Om någon utomstående behöver kontaktas görs detta i allmänhet under rådgivningstillfällets gång.

Var äger rådgivningen rum?

Titta in på vår rådgivningskalender!