Fakta om Gatujuristerna

Gatujuristerna är en oberoende ideell förening. Vi har två primära syften:
1. Att hjälpa socialt utsatta människor med juridisk rådgivning och ombudsverksamhet.
2. Att bidra till att juriststudenter får praktisk erfarenhet av och träning i juridiskt arbete och gott klientbemötande.

Organisationen startade redan 2005 som ett gemensamt projekt mellan Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet och tidningen Situation Sthlm. Ingen av de två initiativtagande verksamheterna är idag direkt kopplade till Gatujuristerna. 2021 ombildades organisationen, och den är nu en registrerad ideell förening.

Gatujuristerna har uppmärksammats i media och var år 2014 föremål för en radioföljetong i Verkligheten i P3. Den har även utgjort förlaga till liknande projekt vid andra orter, som Faktumjuristerna i Göteborg.

Rådgivningen sker i samarbete med ett flertal dagverksamheter drivna av Stockholms StadsmissionConvictusFrälsningsarmén samt vissa medborgarkontor. Till och med 2021 var samtliga i Stockholmsområdet. Sedan 2022 erbjuds rådgivning även i Uppsala. Antalet aktiva rådgivare inom föreningen uppgår i oktober 2022 till omkring 180 juriststudenter, utspridda på sammanlagt 11 anläggningar samt processgruppen.

Sedan våren 2021 har Gatujuristerna utöver rådgivningsverksamheten en processgrupp, vars medlemmar ställer upp som ombud i förvaltningsrättsliga processer och andra långvariga och komplexa ärenden. Denna verksamhet bedrivs i samarbete med EqualRiksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) och FUB. Medlemmarna i processgruppen läser på juristprogrammets senare terminer, och har ofta erfarenhet av relevant juridiskt arbete, exempelvis genom praktik på advokatbyrå eller arbete inom Kriminalvården.

Den 1 oktober 2021 mottog Gatujuristerna Katarina Taikon-priset, för vårt arbete med att stärka och skydda mänskliga rättigheter i Stockholms stad.