Gatujuristerna blir ideell förening!

Under vintern tog ledningsgruppen beslut om att nu, efter sexton år som löst sammansatt organisation av studenter som kommer och går, ska Gatujuristerna bli en registrerad ideell förening.

Sagt och gjort – onsdag kväll tog vi fram pennorna och skissade ihop lite stadgar, skrev under lite papper, och skickade in en ansökan till Skatteverket. Nu är det bara att vänta!

Anledningen till att vi vill vara registrerade som ideell förening är å ena sidan praktisk; vi vill ha ett organisationsnummer, skaffa ett bankkonto att ha föreningens kassa på, och öppna upp för möjligheten att söka projektbidrag när vi får idéer som kräver lite resurser. Å andra sidan handlar det om att skapa ett ramverk för kontinuitet.

Det praktiska och kontinuiteten hör ihop. Vi har exempelvis behövt bygga upp en helt ny hemsida nyligen, eftersom den gamla domänen ägs av en tidigare medlem, som tagit examen och försvunnit ut ur organisationen. Om Gatujuristerna är en juridisk person med förmåga att äga saker, behöver det inte hända igen. Utöver sådana praktiska hänsyn, tror vi att behovet av kontinuerlig dokumentation och bokföring i en registrerad förening kommer att underlätta för våra efterföljare. Det finns mycket vi inte vet om de samarbeten som har funnits genom åren, varför de avbrutits, eller vilka projekt Gatujuristerna har drivit. Ibland vill också andra, exempelvis våra samarbetspartners, se våra verksamhetsberättelser – och varje gång måste vi berätta att tyvärr, det finns inga.

Föreningsbildandet är en viktig komponent i det omfattande förändringsarbete vi håller på med, och nu håller vi tummarna för att planerna går i lås!

Glad påsk från oss i Gatujuristernas ledningsgrupp styrelse!
Olof, Celeste, Yohanna, Elise, Melina, Oskar, Anujin och Alm

Dela artikeln

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest