Gatujuristerna söker nya rådgivare från termin tre och uppåt till höstterminen 2022 

Inför höstterminen 2022 söker vi nya rådgivare och gruppledare till Gatujuristernas rådgivningsgrupper samt processgruppen. Vill du hjälpa samhällets utsatta samtidigt som du får chansen att öva upp dina juridiska kunskaper i praktiken? Då är Gatujuristerna någonting för dig!

Rådgivning

Gatujuristerna erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till socialt utsatta i Stockholmsområdet. För närvarande tillhandahåller Gatujuristerna veckovis rådgivning på 12 anläggningar. Rådgivningen sker i grupp om 3-5 juriststudenter inklusive en gruppledare. Arbetet varierar men består ofta i att svara på juridiska frågor, granska ärenden och beslut, kontakta myndigheter och utarbeta överklaganden. De flesta ärenden rör socialrätt och hyresrätt.

Som rådgivare arbetar du ideellt, vid ett tillfälle i månaden på 2-3 timmar. Det finns även goda möjligheter att engagera sig utöver detta. Nya rådgivare får gå en introduktionsutbildning, som är obligatorisk.

Din profil
Vi söker dig som studerar termin 3-9 på juristprogrammet. Du har ett engagemang för att hjälpa människor samtidigt som du vill öva upp dina praktiska juridiska kunskaper.

Då vår verksamhet bygger på gemensamt ansvar är pliktkänsla en egenskap vi förutsätter hos den som söker till oss. Vi utgår ifrån att du kommer ta uppdraget seriöst och vara närvarande under hela terminen. Kontinuitet är också något vi värdesätter. Det är därför meriterande om du har möjlighet att stanna flera terminer.

Du söker till en rådgivningsgrupp genom att fylla i formuläret via följande länk: https://forms.gle/v2icQN2XZRwph4us9

Gruppledare

Gruppledare arbetar lika många pass som rådgivare. Uppdraget går ut på att leda rådgivningsgruppen så att ärendet drivs framåt och alla kommer till tals, att se till att klienten får en så bra upplevelse av mötet som möjligt, samt att se till att klientrapporter skrivs. Det innebär också ett ansvar för att se till att kontakten med anläggningen fungerar bra på plats.

Din profil

Gruppledare ska som regel ha varit rådgivare i Gatujuristerna i minst en termin. Man kan själv ansöka om att bli gruppledare, men man kan även bli nominerad av andra rådgivare och gruppledare.

Meriterande egenskaper för uppdraget är samarbetsförmåga, ledarskapserfarenhet, pålitlighet och framför allt engagemang.

Terminen inleds med en kort gruppledarutbildning, där du får veta allt praktiskt du behöver för att kunna fullföra ditt uppdrag. En skriftlig instruktion skickas ut i samband med detta.

Under terminen bjuds gruppledarna in till exklusiva fördjupningsföreläsningar från våra samarbetspartners.

Du söker till rollen som gruppledare genom att fylla i formuläret via följande länk: https://forms.gle/ZgCJpCUaxpTkYJ1j9

Processgruppen

Som del av Gatujuristernas processgrupp lär du dig navigera rättssystemet och Myndighetssverige i praktiken, samtidigt som du får följa klienter och ärenden över längre tid. Du arbetar 3 timmar varannan vecka på plats på Equal Sthlm eller RSMH.

Vi arbetar däremellan med att skriva inlagor och att ställa upp som ombud i muntliga förhandlingar i förvaltningsdomstol – eller andra förekommande uppgifter.

På Equal/Qvinnoqraft har vi många klienter som lever med våld, missbruk och psykisk ohälsa, och ärenden rör ofta socialtjänstlagen. På RSMH har vi många klienter med funktionsnedsättningar och ärenden som rör goda män, förvaltare eller socialförsäkring. På RSMH sköts klientkontakten som regel via telefon. 

Din profil

Du behöver ha en känsla av personligt ansvar för att försöka förbättra klientens situation. Vi utgår ifrån att du som ansöker tänker ta uppdraget seriöst och vara närvarande under hela terminen, och att du kommer att upprätthålla goda kommunikationer med både gruppledare, klienter, anläggningar och myndigheter.

Det finns tekniskt sett inga särskilda krav för processgruppens medlemmar utöver Gatujuristernas allmänna terminsgräns, men arbetet är på avancerad nivå både juridiskt och vad gäller personlig mognad. Om du är osäker – sök! Personliga egenskaper och engagemang är superviktigt.

Särskilt meriterande/prioriterat:

  • Initiativförmåga och samarbetsförmåga!
  • Tidigare arbete med Gatujuristerna.
  • Andra erfarenheter av arbete med målgruppen.
  • Andra erfarenheter av juridiskt arbete, framför allt processande, alternativt
    arbete på myndighet.
  • Att ha läst processrätt.
  • Att ha läst förvaltningsrätt- och förvaltningsprocessrätt – eller att man gör det under terminens gång.

Du söker till processgruppen genom att fylla i formuläret via följande länk: https://forms.gle/NryTnUSHpWJihubJ8

Rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag till samtliga är den 23 september. Vi genomför inga intervjuer. Därför är det viktig att din ansökan är genomarbetad, koncentrerad och informativ.
Du kommer kort tid efter eventuell antagning att utbildas, bli placerad antingen i en rådgivningsgrupp eller i processgruppen, så var beredd.

Eventuella frågor skickas till: info@gatujuristerna.com

Vi ser fram emot din ansökan!
Styrelsen, Gatujuristerna

Dela artikeln

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest