Gatujuristerna söker nya rådgivare inför VT21!

Nu har rekryteringen av nya rådgivare till Gatujuristerna startat inför vårterminen 2021. Vill du hjälpa samhällets utsatta samtidigt som du får chansen att öva upp dina juridiska kunskaper i praktiken? Då kanske detta är någonting för dig! Ansök via mail senast 26 januari.

Tjänsten

Gatujuristernas verksamhet består av rådgivningsgrupper och en processgrupp som ska startas upp VT21. För den som önskar och uppfyller kriterierna kan ansökan göras till båda dessa verksamheter. Som rådgivare arbetar du ideellt, vid ett tillfälle i månaden på två till tre timmar, med juridisk rådgivning till socialt utsatta i Stockholmsområdet. För närvarande tillhandahåller Gatujuristerna veckovis rådgivning på sex anläggningar. Rådgivningen sker i grupp om tre till fem juriststudenter inklusive en gruppledare med lite längre erfarenhet av Gatujuristernas arbete.

Arbetet varierar från klient till klient men består ofta i att svara på juridiska frågor, granska ärenden och beslut, kontakta myndigheter och utarbeta överklaganden. Känsliga och svåra ärenden slussar vi vidare till professionella jurister på våra partnerbyråer Advokatlaget, Asylbyrån och Glendor.

Under coronapandemin har rådgivningen genomförts i digital form på vissa anläggningar. Sannolikt kommer rådgivningen fortsättningsvis att ske i digital form åtminstone till viss del under VT21.

Nya rådgivare får gå en introduktionsutbildning och under terminerna arrangerar vi utbildningskvällar och studiebesök dit alla rådgivare är välkomna. Vi brukar även ha sociala aktiviteter i början och slutet av terminerna hos våra samarbetspartners Mannheimer Swartling och Hannes Snellman. Under pandemin har utbildningen genomförts i digital form. Studiebesöken och de sociala aktiviteterna har tyvärr blivit inställda. Vi hoppas på att kunna återuppta dessa så snart de allmänna råden tillåter.

Din profil

Rådgivning
Vi söker dig som studerar på juristprogrammet och som börjar termin tre och uppåt under VT21. Du har ett engagemang för att hjälpa människor samtidigt som du vill öva upp dina praktiska juridiska kunskaper.

I ditt personliga brev bör du beskriva dig själv, hur du kommit i kontakt med oss samt vad du tror att du kan bidra med som rådgivare. Berätta vad du har gjort tidigare (arbeten, ideella engagemang, fritidsaktiviteter etc.) som du tror kan vara en tillgång i rollen som rådgivare i Gatujuristernas verksamhet. Beskriv ditt sociala engagemang, dina intressen samt andra relevanta erfarenheter. Vid vissa anläggningar är språkkunskaper ett stort plus så behärskar du något annat språk än svenska eller engelska – uppge gärna det!

Då vår verksamhet bygger på gemensamt ansvar är pliktkänsla en egenskap vi förutsätter hos den som söker till oss och har du antagits utgår vi ifrån att du kommer ta uppdraget seriöst och vara närvarande under hela terminen. Kontinuitet är också något vi värdesätter så har du möjlighet att stanna flera terminer är det meriterande.

Processgruppen
Processgruppen är ett nytt samarbete mellan Gatujuristerna och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Samarbetets syfte är:

  • att ge medlemmarna i RSMH ökad kunskap om juridiska spörsmål,
  • att informera medlemmarna om juridiska frågor knutet till funktionsnedsättningen och sociala problem,
  • att få underlag för att juridikstuderande ska kunna bistå med råd för att överklaga och ev. driva ärenden rättsligt för personer med psykisk ohälsa. Det kan bland annat vara ärenden inom socialtjänstens område.

För att söka till processgruppen vill vi helst att du har läst processrätten och har eller kommer att läsa förvaltningsrätten nu i vår. För SU-studerande är alltså det optimala att man söker om man ska läsa minst termin 6 under den kommande terminen. (På andra universitet där studieordningen är annorlunda kan det vara möjligt att söka till processgruppen tidigare under utbildningen.)

Det ovanstående är inga krav. Vi tar det dock i beaktning när vi tillsätter tjänsterna.

Formalia

Det personliga brevet bör högst vara en A4-sida med sedvanliga inställningar för textstorlek, radavstånd och marginaler och ska mailas till oss i PDF-format. Vi är inte intresserade av ditt CV eller dina betyg och sådana bilagor kommer därför lämnas helt utan avseende.

Ange vilken termin du börjar till våren, ditt fullständiga namn, telefonnummer och e-postadress. Döp ditt personliga brev till ”NamnEfternamnTermin.pdf” så att vi enkelt kan hantera din ansökan.

Rekryteringsprocessen

Sista ansökningsdag är tisdag 26 januari kl. 24.00 och din ansökan ska skickas till gatujuristerna@gmail.com.

Vi genomför inga intervjuer utan rekryteringen sker helt på handlingarna och därför är det viktig att ditt personliga brev är genomarbetat, koncentrerat och informativt.

Du kommer kort tid efter eventuell antagning att utbildas, bli placerad i en rådgivningsgrupp och utskickad på rådgivning, så var beredd.

Har du några frågor tveka inte att höra av dig till oss på vår e-postadress: gatujuristerna@gmail.com

Vi ser fram emot din ansökan!

Ledningsgruppen, Gatujuristerna

Dela artikeln

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest