Processgruppen

Som medlem av Gatujuristernas processgrupp lär du dig navigera rättssystemet och Myndighetssverige i praktiken, samtidigt som du får följa klienter och ärenden över längre tid. Du arbetar 3 timmar varannan vecka på plats på Equal Sthlm eller RSMH. Vi arbetar däremellan med att skriva inlagor och att ställa upp som ombud i muntliga förhandlingar i förvaltningsdomstol – eller andra förekommande uppgifter. 

Equal/Qvinnoqraft har vi många klienter som lever med våld, missbruk och psykisk ohälsa, och ärenden rör ofta socialtjänstlagen.
RSMH har vi många klienter med funktionsnedsättningar och ärenden som rör goda män, förvaltare eller socialförsäkring. På RSMH sköts klientkontakten som regel via telefon. 

Du behöver ha en känsla av personligt ansvar för att försöka förbättra klientens situation. Vi utgår ifrån att du som ansöker tänker ta uppdraget seriöst och vara närvarande under hela terminen, och att du kommer att upprätthålla goda kommunikationer med både gruppledare, klienter, anläggningar och myndigheter.

Det finns tekniskt sett inga särskilda krav för processgruppens medlemmar utöver Gatujuristernas allmänna terminsgräns, men arbetet är på avancerad nivå både juridiskt och vad gäller personlig mognad. Om du är osäker – sök! Personliga egenskaper och engagemang är superviktigt.

Särskilt meriterande/prioriterat:

  • Initiativförmåga och samarbetsförmåga!
  • Tidigare arbete med Gatujuristerna.
  • Andra erfarenheter av arbete med målgruppen.
  • Andra erfarenheter av juridiskt arbete, framför allt processande, alternativt arbete på myndighet.
  • Att ha läst processrätt.
  • Att ha läst förvaltningsrätt- och förvaltningsprocessrätt – eller att man gör det under terminens gång.