Samarbetspartners

Asylbyrån

Asylbyrån är en advokatbyrå specialiserad på asylrätt. Deras verksamhetsområde omfattar även uppehållstillstånd, ansökan om verkställighetshinder, och överklaganden av olika beslut och domar, vårdnad om barn samt uppdrag inom brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt inom LVU/LVM/LPT/LRV.

När Gatujuristernas rådgivare får avancerade frågeställningar som rör Asylbyråns verksamhetsområde, och klienten samtycker, händer det att vi konsulterar Asylbyrån för juridiskt stöd.

Hemsida: www.asylbyran.se

Advokatlaget

Advokatlaget är en allmänpraktiserande advokatbyrå med fokus på mål som avgörs av domstol. Verksamheten är särskild inriktad mot brottmål, ekobrottmål, arbetsrätt, familjerätt och tvistelösning.

När Gatujuristernas rådgivare får avancerade frågeställningar som rör Advokatlagets verksamhetsområde, och klienten samtycker, händer det att vi konsulterar Advokatlaget för juridiskt stöd.

Hemsida: www.advokatlaget.se

Convictus

Convictus är en ideell förening som har som syfte att hjälpa personer som lever i hemlöshet och med beroendeproblematik med psykiskt och fysiskt stöd. Convictus har ett starkt fokus på samarbeten med olika aktörer. Utöver mat, rena kläder, duschmöjligheter och gemenskap, bidrar Convictus med kontakter och möjligheter som stegvis leder till större positiva förändringar.

Gatujuristernas kostnadsfria juridiska rådgivning erbjuds i samarbete med Convictus, i deras lokaler.

Hemsida: www.convictus.org

Föreningen Equal i Stockholm/Qvinnoqraft

Equal Sthlm är en ideell förening som arbetar för att stärka utsattas rättigheter. Equals målgrupper är framför allt personer som lever med missbruk och psykisk ohälsa. Qvinnoqraft är Equals mötesplats för kvinnor i social utsatthet, med fokus på de som vill ta sig ur missbruk, kriminalitet och våldsutsatthet.

Två av Gatujuristernas processgrupper är placerade i Equal Sthlm/Qvinnoqrafts lokaler, och bistår klienter från båda delar av verksamheten med juridisk rådgivning och ombudsverksamhet.

Hemsida: www.equalsthlm.se

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén är en kristen frivilligorganisation som bland annat driver sjukhus och kliniker med sammanlagt ca 1,5 miljoner patienter, samt omkring 3 000 hem och centra för missbrukare, hemlösa, och andra utsatta grupper.

Gatujuristernas kostnadsfria juridiska rådgivning erbjuds i samarbete med Frälsningsarmén, i deras lokaler.

Hemsida: www.fralsningsarmen.se

Glendor

Advokatfirman Glendor är en humanjuridisk advokatfirma som bland annat tar uppdrag inom brottmål, LVU/LVM/LPT, samt familjerätt. 

När Gatujuristernas rådgivare får avancerade frågeställningar som rör Glendors verksamhetsområde, och klienten samtycker, händer det att vi konsulterar Glendor för juridiskt stöd.

Hemsida: www.advokatfirmanglendor.se

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Riksförbundet för social och mental hälsa är är en medlemsorganisation med syftet att främja personer med psykisk ohälsa och deras anhörigas rättigheter och delaktighet i samhället. Förbundet arbetar bland annat för ökade resurser till unga med psykisk ohälsa, ökad tillgänglighet till psykiatrisk vård, samt minskad tvångsvård och diskriminering.

Två av Gatujuristernas processgrupper är placerade på RSMH Stockholm-Gotland, och bistår i första hand medlemmar av RSMH Stockholm-Gotland med juridisk rådgivning och ombudsverksamhet.

Hemsida: www.rsmh.se

Stadsmissionen

Stockholms Stadsmissions ändamål är att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran. 

Gatujuristernas kostnadsfria juridiska rådgivning erbjuds i samarbete med Stadsmissionen, i deras lokaler.

Hemsida: www.stadsmissionen.se 

Hannes Snellman

Hannes Snellman är en nordisk advokatfirma som arbetar med bland annat affärsjuridik, fastighetsrätt, immaterialrätt och arbetsrätt. 

Hannes Snellman stödjer Gatujuristerna genom bidrag till sociala aktiviteter för föreningens rådgivare.

Hemsida: www.hannessnellman.com

Mannheimer Swartling

Mannheimer Swartling är en affärsjuridisk byrå med omkring 400 jurister som erbjuder tjänster både i Sverige och internationellt.

Mannheimer Swartling stödjer Gatujuristerna genom bidrag till sociala aktiviteter för föreningens rådgivare.

Hemsida: www.mannheimerswartling.se

Juristjobben.se

Juristjobben är en annonseringssajt för jobb inom juridik. Genom att lägga upp Gatujuristernas annonser utan kostnad, bidrar juristjobben.se till vår förmåga att hitta fram till våra framtida rådgivare.

Har du förslag på nya samarbeten? Eller något annat? Maila oss!
info@gatujuristerna.com