Processgruppen

Sedan våren 2021 har Gatujuristerna utöver rådgivningsverksamheten en processgrupp, vars medlemmar ställer upp som ombud i förvaltningsrättsliga processer och vissa andra långvariga eller mer komplexa ärenden. Det kan exempelvis handla om ett överklagbart beslut som du vill överklaga där tidsfristen ännu inte gått ut. 

Processgruppen drivs i samarbete med Equal, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) och FUB. Medlemmarna i processgruppen läser på juristprogrammets senare terminer. 

Kom i kontakt med oss

För att boka tid hos processgruppen eller för andra frågor når du oss på pg@gatujuristerna.com

Vid mer avgränsade frågor och ärenden är du istället välkommen till någon av våra rådgivningstillfällen.

Bankgiro: 5739-5030  

Swish: 123 655 96 94

Organisationsnr: 802535-2835

info@gatujuristerna.com | Integritetspolicy | Kontakta oss