Bli en Gatujurist

Vi rekryterar nya rådgivare och andra funktionärer varje termin. Exakta datum för rekrytering varierar men generellt brukar ansökningsperioderna äga rum i januari respektive september varje år.

Vänligen ansök inte utanför ansökningsperioden eller via e-post – det är svårt för oss att hålla reda på!

Ansökan

Här kan du klicka dig vidare för att söka till Gatujuristerna. Vill du veta mer om en specifik roll eller grupp så kan du läsa mer om dem här nedanför.

Antagningen

Hur och när man ansöker

Vi rekryterar nya rådgivare varje termin. Exakta datum för rekrytering varierar men generellt brukar ansökningsperioderna äga rum i januari respektive september varje år. Vänligen ansök inte utanför ansökningsperioden eller via e-post – det är svårt för oss att hålla reda på!

Annonser och ansökningsformulär publiceras som blogginlägg på vår hemsida (fliken Aktuellt), samt på juristjobben.se och i relevanta facebookgrupper. Vi informerar även om ansökningsperioderna på Gatujuristernas konton på Facebook, LinkedIn och Instagram. Följ oss gärna så att du inte missar uppdateringar!


Efter ansökan

Någon dag efter att ansökningsperioden har stängt går vi igenom alla ansökningar och väljer vilka som ska godkännas. Det finns väldigt goda chanser att få en plats.

När urvalet är klart skickar vi ut antagningsbeskeden till alla som har fått en plats, och då sätts även alla scheman. De första rådgivningstillfällena brukar äga rum nästan direkt efter att antagningsbeskeden skickas ut, så det är viktigt att du läser igenom noga och kollar om du har ett pass redan nästa vecka!


Uppstarten

Vi arrangerar alltid en introduktionsutbildning för nya rådgivare (och en separat för processgruppen). Denna brukar äga rum ett par veckor in i terminen, vilket innebär att många har sin första rådgivning innan de sitter på all information. Det kan kännas märkligt, men det brukar vara en fördel eftersom man lättare tar till sig informationen om man redan har ett hum om hur rådgivningssituationen är.

Vi försöker alltid ha flera olika terminer representerade i varje grupp, och varje grupp leds av en mer erfaren gatujurist. Du som är på termin 3 eller 4 har färsk koll på rättsområden som ”äldre” juriststudenter faktiskt ofta har hunnit glömma bort finesserna i. Så våga ta plats redan från början! Det är sannolikt du som är gruppens expert på exempelvis arv- och hyresrätt.

Läs mer här nedanför om hur själva rådgivningen fungerar.

Rådgivare

Läs mer om hur det är att vara rådgivare, hur mycket arbete det innebär, vad man gör och inte gör samt vilka förkunskapskrav som ställs.

Att vara rådgivare

Hur mycket arbete är det?

Rådgivare arbetar fyra gånger per termin, enligt ett rullande schema som skickas ut så fort rekryteringen inför terminen är klar.

Varje rådgivningstillfälle tar 2-3 timmar (beroende på anläggning).


Förkunskapskrav

Du måste vara klar med termin 1 och 2 på juristprogrammet vid SU eller UU.

Vissa blir oroliga när det närmar sig det första rådgivningstillfället – men det är ingen fara! Vi arbetar i grupp, och du har en gruppledare som ansvarar för att rådgivningen rullar på bra.


Vad vi gör

Vi får ärenden av varierande omfattning och karaktär. Ofta rör det sig om hyresrätt, familjerätt, socialrätt och arbetsrätt. Vi besvarar frågor, förklarar beslut och kontaktar myndigheter och hyresvärdar. Vi kan också hjälpa till med att skriva överklaganden.

Rådgivningen sker på svenska eller engelska, beroende på klientens önskemål och rådgivarnas övriga språkkunskaper. Vi noterar alltid vilka språk rådgivare kan, så att vi kan kontakta varandra om vi behöver språklig backup.


Vad vi INTE gör

Vi undviker att göra saker som riskerar att försätta klienten i en sämre rättslig position. Därför är vi begränsade vad gäller framför allt migrationsrättsliga problem och mål i allmän domstol som vinner negativ rättskraft.

En viktig del av vårt arbete är därför att sätta klienter i kontakt med någon som är bättre ägnad att hjälpa dem – exempelvis en av våra samarbetspartners.


Hur går en rådgivning till?

Alla i föreningen – rådgivare, gruppledare och styrelsen – är juriststudenter. Rådgivningen sker därför i grupp, så att vi kan komplettera varandra. Varje grupp består av 3-5 rådgivare, varav en är gruppledare.

All rådgivning sker under tystnadsplikt.

Klienten får först berätta om sitt (eller sina) juridiska problem. Sedan diskuterar rådgivningsgruppen frågan. Då kan det vara lämpligt att klienten får lämna rummet en liten stund.

Sedan berättar rådgivarna för klienten vad de har kommit fram till och vilka vägar som finns att gå. Om någon utomstående behöver kontaktas görs detta i allmänhet under rådgivningstillfällets gång.

Gruppledare

Läs mer om hur det är att vara gruppledare, hur mycket arbete det innebär, vad man gör och inte gör samt vilka förkunskapskrav som ställs.

Att vara gruppledare

Hur mycket arbete är det?

Gruppledare arbetar lika många pass som rådgivare. Uppdraget går ut på att leda rådgivningsgruppen så att ärendet drivs framåt och alla kommer till tals, att se till att klienten får en så bra upplevelse av mötet som möjligt, samt att se till att klientrapporter skrivs. Det innebär också ett ansvar för att se till att kontakten med anläggningen fungerar bra på plats.


Förkunskapskrav och rekrytering

Gruppledare ska som regel ha varit rådgivare i Gatujuristerna i minst en termin. Man kan själv ansöka om att bli gruppledare, men man kan även bli nominerad av andra rådgivare och gruppledare.

Meriterande egenskaper för uppdraget är samarbetsförmåga, ledarskapserfarenhet, pålitlighet och framför allt engagemang.

Instruktioner för ansökning och nominering skickas ut till befintliga rådgivare inför varje termin.


Utbildning

Terminen inleds med en kort gruppledarutbildning, där du får veta allt praktiskt du behöver för att kunna fullföra ditt uppdrag. En skriftlig instruktion skickas ut i samband med detta.

Under terminen bjuds gruppledarna in till exklusiva fördjupningsföreläsningar från våra samarbetspartners.

Anläggningsansvarig

Anläggningsansvarigas uppgift är att se till att arbetet på plats rullar på så bra som möjligt och att vår verksamhet där håller god kvalitet för både klienter och rådgivare.

Uppdraget innebär först och främst att man är kontaktperson för både de rådgivningsgrupper som är utplacerade på anläggningen (i synnerhet gruppledarna) och att man sköter de löpande kontakterna med personalen på anläggningen.

Om det mot förmodan skulle uppstå konflikter eller missnöje med den som är gruppledare eller något som hänt på rådgivningen, kan rådgivare ta kontakt med anläggningsansvarig på anläggningen för att få stöd eller råd. Vem som är anläggningsansvarig står i schemat som skickas ut till alla rådgivare efter slutet på terminens rekryteringsperiod.

Anläggningsansvariga koordineras av föreningens anläggningssamordnare.

Processgruppen

Som medlem av Gatujuristernas processgrupp lär du dig navigera rättssystemet och Myndighetssverige i praktiken, samtidigt som du får följa klienter och ärenden över längre tid. Du arbetar 3 timmar varannan vecka på plats på Equal Sthlm eller RSMH. Vi arbetar däremellan med att skriva inlagor och att ställa upp som ombud i muntliga förhandlingar i förvaltningsdomstol – eller andra förekommande uppgifter.

På Equal/Qvinnoqraft har vi många klienter som lever med våld, missbruk och psykisk ohälsa, och ärenden rör ofta socialtjänstlagen. På RSMH har vi många klienter med funktionsnedsättningar och ärenden som rör goda män, förvaltare eller socialförsäkring. På RSMH sköts klientkontakten som regel via telefon.

Du behöver ha en känsla av personligt ansvar för att försöka förbättra klientens situation. Vi utgår ifrån att du som ansöker tänker ta uppdraget seriöst och vara närvarande under hela terminen, och att du kommer att upprätthålla goda kommunikationer med både gruppledare, klienter, anläggningar och myndigheter.

Det finns tekniskt sett inga särskilda krav för processgruppens medlemmar utöver Gatujuristernas allmänna terminsgräns, men arbetet är på avancerad nivå både juridiskt och vad gäller personlig mognad. Om du är osäker – sök! Personliga egenskaper och engagemang är superviktigt.

Särskilt meriterande/prioriterat:

- Initiativförmåga och samarbetsförmåga!

- Tidigare arbete med Gatujuristerna.

- Andra erfarenheter av arbete med målgruppen.

- Andra erfarenheter av juridiskt arbete, framför allt processande, alternativt arbete på myndighet.

- Att ha läst processrätt.

- Att ha läst förvaltningsrätt- och förvaltningsprocessrätt – eller att man gör det under terminens gång.

Bankgiro: 5739-5030  

Swish: 123 655 96 94

Organisationsnr: 802535-2835

info@gatujuristerna.com | Integritetspolicy | Kontakta oss