Lund/Malmö

Gatujuristerna kommer inför vårterminen 2023 att starta en filial i söder!

Ansökningsperioden kommer preliminärt att pågå i januari. Om du studerar vid juristprogrammet vid Lunds universitet och vill få ett mejl när vi öppnar för ansökningar så är du välkommen att lämna din mejladress via den här länken.

Mer info om vår verksamhet och hur rådgivningen går till finns på vår hemsida, så klicka gärna runt lite.