Välkommen till Gatujuristerna​

Gatujuristerna är en oberoende ideell förening av studenter från juristprogrammen vid Stockholms Universitet och Uppsala Universitet. Sedan 2005 erbjuder vi gratis juridisk rådgivning till hemlösa och socialt utsatta i Stockholm och Uppsala.

Rådgivningen äger rum på dagverksamheter för socialt utsatta i samarbete med Convictus, Stadsmissionen, Frälsningsarmén, och Medborgarkontoret. Vi har sedan våren 2021 även en processgrupp som är aktiv på Equal Sthlm och Riksförbundet för social och mental hälsa.

Välkommen till Gatujuristerna

Gatujuristerna är en oberoende ideell förening av studenter från juristprogrammen vid Stockholms Universitet och Uppsala Universitet. Sedan 2005 erbjuder vi gratis juridisk rådgivning till hemlösa och socialt utsatta i Stockholm och Uppsala.

Rådgivningen äger rum på dagverksamheter för socialt utsatta i samarbete med Convictus, Stadsmissionen, Frälsningsarmén, och Medborgarkontoret. Vi har sedan våren 2021 även en processgrupp som är aktiv på Equal Sthlm och Riksförbundet för social och mental hälsa.