Intyg och betyg

Gatujuristernas intyg förses med ett verifierbart serienummer, eftersom det hänt att personer oriktigt angett att de varit med i Gatujuristerna. Den som vill kontrollera ett intygs riktighet kan mejla styrelsen på info@gatujuristerna.com.

Policy och instruktion

Under pågående engagemang

Referens är det vi erbjuder under tiden någon är rådgivare. Lämpliga referenspersoner brukar vara gruppledare eller anläggningsansvarig. Du som vill ange någon som referens bör alltid komma överens med den personen på förhand. Styrelsen behöver inte informeras.


Efter avslutat engagemang

Intyg om deltagande i rådgivning lämnas efter skötsam och fullgod rådgivning (3 av 4 tillfällen) under sammanlagt minst två terminer.

Intyg med ett gott omdöme (det vi kallar ”betyg”) kräver uppfyllandet av minst ett av följande kriterier:

- Varit rådgivare under tre terminer med ordinarie närvarokrav.
- Varit gruppledare (och skött sitt uppdrag).
- Uppvisat särskilt engagemang (t.ex. hoppat in utanför ordinarie rådgivning, hjälpt till på Juristdagarna eller liknande). Då kan betyg i särskilda fall ges redan efter en termin.


Begär intyg

Begäran om intyg lämnas genom att fylla i detta formulär. Styrelsen utfärdar huvudsakligen intyg i samband med nästkommande styrelsemöte (som regel första onsdagen i månaden). Vi kontrollerar uppgifterna som lämnas mot våra närvarolistor samt pratar vid behov med den/de som varit anläggningsansvariga för dig.

Skriv gärna i formuläret om du behöver intyget inom en viss tid, så gör vi vårt bästa för att utfärda intyget i tid.

Bankgiro: 5739-5030  

Swish: 123 655 96 94

Organisationsnr: 802535-2835

info@gatujuristerna.com | Integritetspolicy | Kontakta oss